Calendar

Kynningarfulltrúi Rannís

  • 15.6.2022, Umsóknarfrestur: Starfsumsókn

Starfið felur í sér umsjón með kynningar- og útgáfumálum Rannís og samskipti við fjölmiðla og auglýsingastofur. Kynningarfulltrúi er hluti af kynningarteymi Rannís og styður við ímyndarsköpun stofnunarinnar. Kynningarfulltrúi er einnig verkefnastjóri viðburða á vegum Rannís, kemur að kynningum á starfsemi stofnunarinnar og ritstýrir ársskýrslu.Menntunar- og hæfniskröfur:

  • Háskólapróf sem nýtist í starfi

  • Reynsla af kynningar- og útgáfumálum

  • Þekking og reynsla af stjórnun viðburða

  • Mjög góð kunnátta í íslensku og ensku, bæði tal- og ritmáli

  • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð ásamt framúrskarandi samskiptafærni

  • Góð færni í vefumsjón og samfélagsmiðlum

  • Færni í notkun algengra tölvuforrita og góð almenn tölvukunnátta

  • Metnaður til að ná árangri í starfi með því að sýna vönduð vinnubrögð, frumkvæði og veita góða þjónustu

Upplýsingar um starfið veitir Álfrún G. Guðrúnardóttir, mannauðsstjóri, í síma 515 5808 eða netfanginu alfrun.g.gudrunardottir@rannis.is

Umsóknarfrestur var til og með 15. júní 2022. Umsóknarferli er hafið.

Umsókn skal fylgja ferilskrá, kynningarbréf og prófskírteini. Umsækjendum er bent á að kynna sér starfsemi Rannís á www.rannis.is

Umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, sbr. reglu nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum.

Við ráðningu í starfið verður tekið mið af jafnréttisáætlun Rannís og er fólk af öllum kynjum hvatt til að sækja um. Laun ákvarðast af viðeigandi kjarasamningi við fjármálaráðuneytið.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun hefur verið tekin um ráðningu.


Rannís er líflegur vinnustaður með um 60 sérfræðingum sem starfa eftir gildum stofnunarinnar: Áhrif, fagmennska og samstarf. Hlutverk Rannís er að treysta stoðir íslensks samfélags með stuðningi við rannsóknir, nýsköpun, menntun og menningu og styðja þekkingarsamfélagið með rekstri samkeppnissjóða, aðstoð og kynningu á alþjóðlegum sóknarfærum og samstarfsmöguleikum. Rannís greinir og kynnir áhrif rannsókna, menntunar og menningar á þjóðarhag og þjónustar undirbúning vísinda- og tæknistefnu.
This website is built with Eplica CMS